Donaties

Stichting To the dogs is geheel afhankelijk van donaties om honden te kunnen helpen.
Met name de medische kosten voor verwaarloosde en/of mishandelde opvanghonden zijn hoog. Wij zijn dan ook uiterst dankbaar voor elke finaciele steun, hoe gering wellicht ook.
Wilt u ons steunen om de honden te kunnen helpen? Maak uw bijdrage dan over op:

Girorekening: NL49INGB0005718355
t.n.v. Stichting To the dogs
te Amsterdam