Home


Stichting To the Dogs biedt kleinschalige, huiselijke opvang (tijdelijk of permanent) aan honden die nergens anders terecht kunnen. Daarnaast bieden wij gedragstherapie en privélessen aan en bieden hulp bij herplaatsing.
De meeste honden die bij ons komen zouden anders worden ingeslapen. Voor hen zijn wij letterlijk hun laatste kans. Anderen zijn hier omdat ze ofwel met spoed weg moesten uit erbarmelijke omstandigheden, niet konden aarden in een asiel of op een andere manier in nood waren en direct hulp nodig hadden.

Voor honden die herplaatsbaar zijn zoeken wij een nieuw liefdevol thuis. Honden die vanwege ouderdom, gezondheidsproblemen of ernstige gedragsproblemen niet herplaatsbaar zijn, blijven de rest van hun leven bij ons.

Alle honden leven in huis en om te zorgen dat we ze het leven kunnen geven dat ze verdienen, is de opvangcapaciteit beperkt.
Stichting To the Dogs zet zich daarom ook door voorlichting in om de situatie te verbeteren van die honden in Nederland die geen fijn thuis hebben bij liefdevolle mensen, die worden verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of achtergelaten.

Wij zijn er voor die honden die dat zo dringend nodig hebben.
Helpt u ons de honden te helpen?